Veronika LozoviukováPraga / Czechy

Veronica Lozoviukova ukończyła wydział Edukacji Muzycznej Uniwerysytetu Karola w Pradze. Jest nauczycielem muzyki w szkole artystcznej Taussigova oraz dyrygentem wiodących praskich chórów – Mieszanego Chóru Post Scriptum oraz dziecięcych „Moudivlacek” i „Fringilla”. Uczy również śpiewu solowego, gry na pianinie i teorii muzyki. W roku 2005 jej chór Post Scriptum zdobył Złoty Medal na Mundi Cantat w Ołomuńcu w kategorii chórów kameralnych mieszanych, w 2007 roku 3 miejsce w silnie obsadzonym festiwalu Varsovia Cantat, zaś jej chór Fringilla zdobył złoty medal w Czeskim Konkursie chórów szkolnych.